"Boer Zoekt Vrouw" 😉

De R.K. Toneelclub “Verenigde Berkelse Spelers” werd op 26 augustus 1954 opgericht.  De toneelclub bestaat al meer dan 62 jaar. Als je de statuten van de oprichting naleest blijkt dat er in 62 jaar wel  heel veel is veranderd in Nederland. Het bestuur mocht uitsluitend uit mannelijke leden bestaan en de contributie bedroeg  vijf en twintig cent per maand. De vereniging had ook een moderator.

Dit was een R.K. geestelijke die toneelstukken mocht afwijzen op grond van principiële redenen. De vereniging gaat met haar tijd mee en  in 2016 is de naam gewijzigd in Berkelse Toneel Groep. 

De Berkelse Toneel Groep voert ieder jaar een toneelstuk op.  De voorkeur  gaat uit naar komische stukken met een lach en een  traan.  Dit wordt door het publiek erg gewaardeerd.  Normaliter wordt een stuk meerderen keren opgevoerd. De toneelgroep heeft circa 25 leden. Zoals bij vele verenigingen vergrijst het ledenbestand.  Om de continuïteit te waarborgen en ook voor alle rollen in een toneelstuk acteurs en actrices te hebben zoekt de BTG voortdurend naar nieuw jong talent.