Activiteiten 2020
Na alles op een rijtje te hebben gezet heeft het bestuur besloten om in 2020 geen toneelstuk te gaan opvoeren. De steeds voortdurende Corona-crisis, waarvan het eind nog niet in zicht is, geeft teveel onzekerheden. Vragen zijn:
Zijn er voldoende spelers die een rol willen? Is het houden van repetities wel verantwoord, mede gelet op de in acht te nemen afstand van 1,5 meter? Mochten er toch uitvoeringen gehouden kunnen worden, komt er dan voldoende publiek om voldoende inkomsten te hebben om de opvoeringskosten te betalen of blijft de vereniging met een tekort zitten. Kortom voldoende vragen en onzekerheden om in 2020 aan de slag te gaan.

Activiteiten 2021
Hopelijk zijn de Corona perikelen in 2021 achter de rug en keren wij terug in een normale situatie. Het bestuur wil dan ook in 2021 weer een toneelstuk instuderen en opvoeren. De leesrepetities zullen in juni 2021 aanvangen en de “echte” repetities eind augustus 2021. De bedoeling is om half november 2021 te spelen. Dit alles onder voorbehoud dat er voldoende spelers beschikbaar zijn om de rollen in te vullen.

Vertrek Vivien Erwich.
Wellicht bent u al op de hoogte maar toch nog even de melding dat onze regisseur, mevrouw Vivien Erwich, eind 2019 heeft medegedeeld dat zij stopt als regisseur bij de BTG. Zij heeft gedurende 4 jaar enorm veel voor de BTG gedaan en onder haar leiding zijn uitstekende opvoeringen gegeven. Het bestuur vindt het erg jammer dat Vivien is vertrokken maar respecteert haar besluit.
Het bestuur heeft Vivien persoonlijk bedankt met een bloemetje en cadeaubon.

“Blind date in het Gooi”
Dat is de naam van de klucht die het bestuur in 2021 wil opvoeren. Het stuk is geschreven door Carl Slotboom, naar een idee van zijn vrouw. Aan het stuk doen 6 dames en 3 heren mee. Het speelt zich af in een hotelletje in het Gooi.
In het hotel komen gasten die een “blind date” hebben met elkaar. Wie met wie is niet altijd even duidelijk. Dit geeft leuke situaties. Voor meer informatie Kunt u terecht op de website.

Waarnemend regisseur
Nu de BTG zonder regisseur zit heeft Piet van Rutten zich bereid verklaard om het eerstkomende stuk te regisseren. Mocht er zich voor dat wij beginnen toch een regisseur aandienen dan treedt Piet terug. Hij hoopt wel dat een of meer leden hem een beetje willen helpen. Als een van de leden de regie van het stuk op zich wil nemen horen wij het graag. Mocht u iemand kennen die ook kan regisseren en dit voor de BTG wil gaan doen dan horen wij dit ook graag. Piet wordt gelukkig ook wat ouder maar wij moeten ook aan de toekomst denken.

Website en sociale media zoals Facebook.
Het technisch beheer van de Website van de BTG wordt verzorgd door Leon Erwich uit Bleiswijk. Hij wil dit voor de BTG kosteloos blijven doen en daar zijn wij blij mee. De website e.d. moet ook worden beheerd in die zin dat er informatie met eventuele foto’s moet worden geplaatst. Het bestuur vraagt of er leden zijn die hiermee ervaring hebben en dit willen gaan doen.

Het bestuur:
Aad Hulst, Piet van Rutten, Gertjan Hulst, Mevr. Ina van der Spek,